Serwis pomp SPECK

Naprawa pomp SPECK

Procedura naprawy pomp:

Naprawa pomp przysłanych do naszego zakładu przeprowadzana jest według
poniższej procedury. Naprawiamy tylko pompy Speck Pumpen.

1. 

Po telefonicznym ustaleniu dotyczącym możliwości przeglądu, inspekcji i naprawy, pompa należy przesłać do naszego zakładu, wraz z pisemnym, podpisanym i podbitym pieczęcią firmy zlecającej, zleceniem inspekcji i naprawy.

2.

W ustalonym czasie, wykonywana jest inspekcja pompy. Koszt samej inspekcji to 210 PLN netto za godzinę usługi (ilość czasu poświęconego na diagnozę). Na podstawie inspekcji zostaje przygotowana oferta na naprawę, która zostaje przesłana do zlecającego.

3.

Zlecający przesyła akceptację oferty w formie pisemnego zamówienia na usługę naprawy, przedstawioną w ofercie. Urządzenie jest naprawiane i, jeśli jest taka możliwość, testowane, następnie odsyłane na wskazany adres.

4.

Jeśli zlecający nie zgadza się z ofertą naprawy, przesyła pisemną informację, wskazując dalsze postępowanie z urządzeniem. Urządzenie jest odsyłane, za inspekcję pobierana jest kwota 210 PLN netto/ godz. , wg faktury VAT.

5.

Jeżeli zlecający zdecyduje się zakupić nową pompę, odstępujemy od opłaty za inspekcję.

6.

Jeżeli po akceptowanej naprawie wg inspekcji i oferty, wystąpią dalsze objawy niedomagania urządzenia, które nie mogły być wcześniej wykryte, zostaje wykonana następna oferta naprawy do akceptacji.

Nie wykonujemy napraw urządzeń sprzedanych przez osoby trzecie i znajdujących się w okresie gwarancyjnym.

Dodatkowe aspekty usług naprawy pomp – prosimy o zapytania e-mail lub telefoniczne.