KRUPIŃSCY POMPY Sp. z o.o. 

przedstawicielstwo w Polsce: 

Speck Pumpen Walter Speck GmbH & Co KG
Speck Pumpen Systemtechnik  GmbH
Speck Pumpen Vakuumtechnik GmbH

W naszej ofercie znajdują się też pompy :

Speck Pumpen Verkaufsgesellschaft GmbH

Winter.Pumpen GmbH

OFERTA - POMPY 

Pompy próżniowe z ciekłym pierścieniem 

Idealne do suchych i zanieczyszczonych gazów, oparów i kondensatów nasyconych - bez oleju.
Pmin 120 - 33 mbar abs. (50 Hz)
Qmax 2,5 - 1600 m³ / h (50 Hz)

Systemy próżniowe

Kompaktowe rozwiązania systemowe ze zintegrowanymi komponentami, niektóre
z elementami sterującymi - proste, małe i bardzo wydajne.

Pompy peryferalne

Idealne dla średnich ciśnień i niskich przepływów. Bez pulsacji, z odwracalnym kierunkiem przepływu, odpowiednie do pompowania cieczy nasyconych gazem.
Hmax 7 – 115 m (50 Hz)
Qmax 0,5 – 300 l/min (50 Hz)

Pompy wyporowe

Idealne dla wysokich ciśnień i niskich wydajności. Odwracalne, odpowiednie do napowietrzonych mediów, pracujące bez ryzyka przepływu powrotnego przy zatrzymaniu.

Pmax 8 – 14 bar (50 Hz)
Qmax 0,6 – 16 l/min (50 Hz)

Pompy bocznokanałowe

Idealne do dostarczania, napełniania
i odprowadzania cieczy w trudnych warunkach roboczych. Samozasysające i przygotowane do pracy z cieczami zawierającymi dużą ilość gazu. Hmax 35 – 400 m (50 Hz)

Qmax 2 – 35 m3/h (50 Hz)

Pompy odśrodkowe

Idealne dla dużych wydajności przy niskich ciśnieniach tłocznych. Także wielostopniowe
o dużym ciśnieniu roboczym. Normalnie zalewane. Hmax 8 m – 630 m (50 Hz)
Qmax 1,2 l/min – 540 m3/h (50 Hz)

Uszczelki do pomp

TM i T

Uszczelki do pomp TM i T wykonane z materiału Gambit o grubości 1mm

Części zamienne 

Oryginalne części zamienne do pomp marki Speck

KONTAKT

KRUPIŃSCY POMPY

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Przymiarki 4A

31-764 Kraków

tel./fax: +48 12 645 56 84

kom.: +48 536 418 785

biuro@krupinscypompy.pl

 

Formularz kontaktowy: 

Sekretariat:

Agnieszka Gąsecka

e-mail: a.gasecka@krupinskipompy.pl

tel./fax: +48 12 645 56 84

Obsługa Klienta:

Marta Nowak

e-mail: marta.nowak@krupinscypompy.pl

tel.: +48 664 081 341

 

Serwis: 

Witold Małachowski

e-mail: witold.malachowski@krupinscypompy.pl

tel.: +48 787 023 552

 

 

Magdalena Krupińska

Prezes zarządu

e-mail: magdalena@krupinskipompy.pl

kom.: +48 501 160 912

 

Aleksander Krupiński

Wiceprezes zarządu 

e-mail: aleksander@krupinscypompy.pl

kom.: +48 609 295 573

KRUPIŃSCY POMPY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Przymiarki 4A, 31-764 Kraków, posiadająca wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem 0000948064 oraz NIP 6783168605