Pompy odśrodkowe

Idealne dla dużych wydajności przy niskich ciśnieniach tłocznych. Także wielostopniowe o dużym ciśnieniu roboczym. Normalnie zalewane.
Hmax 8 m – 630 m (50 Hz)
Qmax 1,2 l/min – 540 m3/h (50 Hz)

  • Pompy monoblokowe z uszczelnieniami mechanicznymi
  • Pompy monoblokowe z silnikami bezszczotkowymi
  • Pompy transferowe dla olejów grzewczych
  • Pompy bojlerowe

ES

50 Hz: 2900 1/min,

max. 630 m / 110 m³/h

60 Hz: 3500 1/min,

max. 400 m / 125 m³/h

ME

50 Hz / 60 Hz:

max. 11 m / 11 m³/h

MU

50 Hz: 1450 1/min,

max. 400 m / 35 m³/h

60 Hz: 1750 1/min,

max. 400 m / 40 m³/h

MY

24 V, max. 15 m / 29 l/min

MZ

50 Hz / 60 Hz:

max. 55 m / 14 m³/h

KONTAKT

KRUPIŃSCY POMPY

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Przymiarki 4A

31-764 Kraków

tel./fax: +48 12 645 56 84

kom.: +48 536 418 785

biuro@krupinscypompy.pl

 

Formularz kontaktowy: 

Sekretariat:

Agnieszka Gąsecka

e-mail: a.gasecka@krupinskipompy.pl

tel./fax: +48 12 645 56 84

Obsługa Klienta:

Marta Nowak

e-mail: marta.nowak@krupinscypompy.pl

tel.: +48 664 081 341

 

Serwis: 

Witold Małachowski

e-mail: witold.malachowski@krupinscypompy.pl

tel.: +48 787 023 552

 

 

Magdalena Krupińska

Prezes zarządu

e-mail: magdalena@krupinskipompy.pl

kom.: +48 501 160 912

 

Aleksander Krupiński

Wiceprezes zarządu 

e-mail: aleksander@krupinscypompy.pl

kom.: +48 609 295 573

KRUPIŃSCY POMPY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Przymiarki 4A, 31-764 Kraków, posiadająca wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem 0000948064 oraz NIP 6783168605