Naprawa pomp SPECK

Procedura naprawy pomp:

Naprawa pomp przysłanych do naszego zakładu przeprowadzana jest według
poniższej procedury. Naprawiamy tylko pompy Speck Pumpen.

Nie wykonujemy napraw urządzeń sprzedanych przez osoby trzecie i znajdujących się w okresie gwarancyjnym.

1. Po telefonicznym ustaleniu dotyczącym możliwości przeglądu, inspekcji i naprawy, pompa należy przesłać do naszego zakładu, wraz z pisemnym, podpisanym i podbitym pieczęcią firmy zlecającej, zleceniem inspekcji i naprawy.

2. W ustalonym czasie, wykonywana jest inspekcja pompy. Na podstawie inspekcji zostaje przygotowana oferta
na naprawę, która zostaje przesłana do zlecającego.

3. Zlecający przesyła akceptację oferty w formie pisemnego zamówienia na usługę naprawy, przedstawioną
w ofercie. Urządzenie jest naprawiane i, jeśli jest taka możliwość, testowane, następnie odsyłane na wskazany adres.

4. Jeśli zlecający nie zgadza się z ofertą naprawy, przesyła pisemną informację, wskazując dalsze postępowanie
z urządzeniem. Urządzenie jest odsyłane, za inspekcję pobierana jest kwota 210 PLN netto, wg faktury VAT.

5. Jeżeli zlecający zdecyduje się zakupić nową pompę, odstępujemy od opłaty za inspekcję.

6. Jeżeli po akceptowanej naprawie wg inspekcji i oferty, wystąpią dalsze objawy niedomagania urządzenia, które nie mogły być wcześniej wykryte, zostaje wykonana następna oferta naprawy do akceptacji.

Dodatkowe aspekty usług naprawy pomp – prosimy o zapytania email lub telefoniczne.

KONTAKT

KRUPIŃSCY POMPY

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Przymiarki 4A

31-764 Kraków

tel./fax: +48 12 645 56 84

kom.: +48 536 418 785

biuro@krupinscypompy.pl

 

Formularz kontaktowy: 

Sekretariat:

Agnieszka Gąsecka

e-mail: a.gasecka@krupinskipompy.pl

tel./fax: +48 12 645 56 84

Obsługa Klienta:

Marta Nowak

e-mail: marta.nowak@krupinscypompy.pl

tel.: +48 664 081 341

 

Serwis: 

Witold Małachowski

e-mail: witold.malachowski@krupinscypompy.pl

tel.: +48 787 023 552

 

 

Magdalena Krupińska

Prezes zarządu

e-mail: magdalena@krupinskipompy.pl

kom.: +48 501 160 912

 

Aleksander Krupiński

Wiceprezes zarządu 

e-mail: aleksander@krupinscypompy.pl

kom.: +48 609 295 573

KRUPIŃSCY POMPY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Przymiarki 4A, 31-764 Kraków, posiadająca wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem 0000948064 oraz NIP 6783168605