GA500

Kompaktowy przemiennik częstotliwości GA500.

Sterowanie wektorowe w otwartej pętli sprzężenia zwrotnego, hamowanie wysokostrumieniowe, wbudowane wejście STO SIL3, wbudowana logika, komunikacja szeregowa RS-485, połączenie USB, łatwa konfiguracja, darmowe oprogramowanie.

V1000

Kompaktowy przemiennik częstotliwości V1000. 

Sterowanie wektorowe w otwartej pętli sprzężenia zwrotnego, hamowanie wysokostrumieniowe, wbudowane wejście STO SIL2, wbudowana logika, komunikacja szeregowa RS-485, łatwa konfiguracja, darmowe oprogramowanie.

J1000

Kompaktowy przemiennik częstotliwości J1000. 

Sterowanie skalarne, opcja komunikacji szeregowej RS-485, łatwa konfiguracja, darmowe oprogramowanie.

KONTAKT

KRUPIŃSCY POMPY

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Przymiarki 4A

31-764 Kraków

tel./fax: +48 12 645 56 84

kom.: +48 536 418 785

biuro@krupinscypompy.pl

 

Formularz kontaktowy: 

Sekretariat:

Agnieszka Gąsecka

e-mail: a.gasecka@krupinskipompy.pl

tel./fax: +48 12 645 56 84

Obsługa Klienta:

Marta Nowak

e-mail: marta.nowak@krupinscypompy.pl

tel.: +48 664 081 341

 

Serwis: 

Witold Małachowski

e-mail: witold.malachowski@krupinscypompy.pl

tel.: +48 787 023 552

 

 

Magdalena Krupińska

Prezes zarządu

e-mail: magdalena@krupinskipompy.pl

kom.: +48 501 160 912

 

Aleksander Krupiński

Wiceprezes zarządu 

e-mail: aleksander@krupinscypompy.pl

kom.: +48 609 295 573

KRUPIŃSCY POMPY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Przymiarki 4A, 31-764 Kraków, posiadająca wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem 0000948064 oraz NIP 6783168605